For you – urocza japońska książka obrazkowa

Tytuł: For you
➜  Autorka: Kaede Koiro
Rysunki: Kaede Koiro
Wydawnictwo: BioGaia Japan Inc.
Rok wydania: 2018
Objętość: chudzina
Dla kogo: dla tych co sami jeszcze nie czytają, ale dużo już rozumieją , dla samodzielnych w czytaniu
Ocena ogólna: bardzo przyjemna

Jeżeli chwilę jesteście już ze mną, wiecie, że mam słabość do książek wydawanych także poza granicami naszego kraju. Oczywiście przekłady, przekładami, ale co innego jest wziąć lekturę, którą wydano w bliskim autorowi języku, a co innego czytać tłumaczenie (to jest jednak już nieco inna książka). 

Na półce mam bardzo dużo książek z różnych krajów, ale ich recenzji znajdziecie raczej niewiele (choć zamierzam w przyszłości ten trend zmienić). Ostatnio np. ukazał się artykuł o ,,The Book”, a kilka lat temu podrzuciłam Wam inspirującą ,,The Fox and the Star”, ,,Dragonology” czy ,,Safari. A Photicular Book”. Jeżeli ta idea opowiadania o książkach z zagranicy Wam się podoba – dajcie mi o tym znać.

Read in English below

Jestem także wielką fanką japońskiej estetyki. Wielu tamtejszych twórców opiera się na minimalizmie, tworząc postacie oraz sceny rodzajowe. Ich bohaterowie są kawaii, czyli słodcy, uroczy. Taki jest również piesek Kaede Koiro z koralikowymi, błyszczącymi oczami, czarnym noskiem oraz odstającymi zabawnie uszkami.

Książka niczym pudełko czekoladek

Na artystkę trafiłam na Instagramie. Zauroczyłam się jej pracami i zaczęłyśmy rozmawiać. Po niedługim czasie Koiro wysłała mi paczkę-niespodziankę. Przyszła ekspresowo, bo drogę z Japonii do Polski pokonała w zaledwie tydzień.

Z zestawem pięknych pocztówek, które można byłoby podarować na przykład z okazji zbliżających się Walentynek, dostałam także picturebooka o uroczym tytule ,,For you”. Ma kwadratowy format i wygląda trochę jak pudełko czekoladek – ale w środku można znaleźć coś znacznie słodszego.

Marzenie o własnej książce obrazkowej

Kaede Koiro swoją książkę rozpoczyna od kilku słów od siebie. Z tego wstępu dowiadujemy się, że jest to jej pierwsza publikacja. Mało tego, że wielkim marzeniem artystki było wydać książkę obrazkową, która stałaby się nośnikiem jej emocji, wdzięczności i pasji.

,,For you” jest więc z jednej strony książką dla każdego czytelnika. Może być prezentem dla kogoś, kogo bardzo lubimy czy przyjemnością sprawioną samemu sobie. Z drugiej jednak strony – to posłany uśmiech w kierunku osób, dzięki którym artystka mogła pokonać wiele trudności i dotarła do tego miejsca, w jakim jest teraz.

Japońska książka, która wzrusza

Książka składa się z obrazków po prawej stronie i krótkich sentencji po lewej. Przyznam szczerze, że czasami mam kłopot z wybranymi przez autorów myślami. Zdarzają się sytuacje, gdy są one po prostu bardzo płytkie i mało oryginalne. W przypadku ,,For you” jest inaczej.

Choć tłumaczyłam je za pomocą aplikacji Google Translatora, która pozwala używać funkcji aparatu do odczytania tekstu – z tych przekładów wyłaniały się naprawdę mądre i zgrabne zdania. Nie widać tego na zdjęciach, bo zrobiłam to już po ich wykonaniu, ale ołówkiem dopisałam do japońskich wersji, także polskie. 

Dzięki temu, mam nadzieję, udało mi się osiągnąć efekt, na który liczyła autorka – całość, z ilustracjami głęboko do mnie trafiła wywołując nawet delikatne wzruszenie. 

Mały, uroczy, czarno-biały piesek

Jeżeli Was ten mały bohater także złapał za serce, możecie mieć go teraz również w postaci pluszowej maskotki. Na stronie autorki znajdziecie ją w cenie ¥2,420 , czyli około 65 zł. Z kolei koszt książki to nieco ponad 50 zł. Jeżeli nie mówicie po japońsku, a chcielibyście zamówić dostawę do Polski, napiszcie wiadomość prywatną do autorki, na e-mail lub na Instagramie (pamiętajcie, żeby napisać do niej w języku angielskim).

Tutaj znajdziecie odnośnik do jej strony: https://chess.official.ec

Tutaj możecie obserwować jej urocze prace na Instagramie: https://www.instagram.com/chessgrams/

To urocza książka, która ogrzewa serce i pokazuje, że każdy z nas ma w sobie dobroć, odwagę w sięganiu po marzenia i nadzieję na lepsze jutro.

in English:

If you’ve been with me for a while, you know that I have a soft spot for books published beyond the borders of our country. Of course, translations are one thing, but it’s something entirely different to take a book published in the author’s native language, and another thing to read a translation (it’s somewhat a different book).

I have a lot of books from various countries on my shelf, but you’ll find rather few reviews of them (although I plan to change this trend in the future). Recently, for example, an article about „The Book” appeared, and a few years ago, I shared with you the inspiring „The Fox and the Star”, „Dragonology”, or „Safari. A Photicular Book”. If you like this idea of talking about books from abroad – let me know.

I am also a huge fan of Japanese aesthetics. Many creators there rely on minimalism, creating characters and genre scenes. Their heroes are kawaii, which means cute, charming. This is also the case with Kaede Koiro’s little dog with beady, sparkling eyes, a black nose, and amusingly sticking-out ears.

A book like a box of chocolates

I stumbled upon the artist on Instagram. I was enchanted by her works, and we started talking. After a short while, Koiro sent me a surprise package. It arrived express because it only took a week to travel from Japan to Poland.

With a set of beautiful postcards, which could be given, for example, for the upcoming Valentine’s Day, I also received a picture book with a charming title, „For you”. It has a square format and looks a bit like a box of chocolates – but inside, you can find something much sweeter.

Dreaming of her own picture book

Kaede Koiro starts her book with a few words from herself. From this introduction, we learn that this is her first publication. Moreover, it was the artist’s great dream to publish a picture book that would become a carrier of her emotions, gratitude, and passion.

So, „For you” is, on the one hand, a book for every reader. It can be a gift for someone we like a lot or a pleasure given to ourselves. On the other hand, it’s a smile sent in the direction of people, thanks to whom the artist was able to overcome many difficulties and reached the place where she is now.

A Japanese book that touches the heart

The book consists of pictures on the right side and short sentences on the left. Honestly, I sometimes have trouble with the thoughts chosen by the authors. There are situations when they are just very shallow and not very original. In the case of „For you”, it’s different.

Although I translated them using the Google Translator app, which allows using the camera function to read the text – from these translations emerged really wise and neat sentences. It’s not visible in the pictures because I did this after taking them, but I added the Polish versions to the Japanese ones with a pencil.

Thanks to this, I hope I managed to achieve the effect the author counted on – the whole, with illustrations, deeply touched me, even causing slight emotion.

A small, cute, black-and-white dog

If this little hero also captured your heart, you can now have him in the form of a plush mascot as well. You can find it on the author’s website at the price of ¥2,420, which is about 65 PLN. The cost of the book is just over 50 PLN. If you don’t speak Japanese and would like to order delivery to Poland, write a private message to the author, by email or on Instagram (remember to write to her in English).

Here you can find a link to her website: https://chess.official.ec

Here you can follow her charming works on Instagram: https://www.instagram.com/chessgrams/

It’s a charming book that warms the heart and shows that each of us has kindness, courage in reaching for dreams, and hope for a better tomorrow.

Poprzedni wpis
Krocząca we mgle – recenzja komiksu dla nastolatków i dorosłych
Następny wpis
Samochody – recenzja książki nie tylko dla dzieci
Tags: +10, +100, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +5, +6, +7, +8, +9, 2018, BioGaia Japan Inc., For you, japońska książka, japońska książka obrazkowa, Kaede Koiro, książka z sentencjami, książka z zagranicy, książki dla dzieci, książki o miłości, książki obrazkowe, miłość, podziękowanie, przywiezione z zagranicy, recenzje książek, sentencje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

O BAJKOCHŁONCE

Julita Pasikowska-Klica

Moja miłość do książek zrodziła się zanim jeszcze nauczyłam się czytać. Zapach świeżego druku
i szeleszczące kartki pełne przygód były dla mnie tajemnicą, którą chciałam jak najszybciej odkryć.

Na co dzień sięgam po różne tytuły, ale to właśnie bajki mają w mojej biblioteczce miejsce szczególne.

Możesz dowiedzieć się więcej klikając w zakładkę o mnie!

Zapisz się do newslettera Bajkochłonki!

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

Losowa recenzja