Opowieści z Bukowego Lasu. Wyprawa po skarb. Tom 3