Maria Skłodowska-Curie. Pierwiastki promieniotwórcze