jak twoje ciało zmienia jedzenie w paliwo (i kupę)